Terug naar artikeloverzicht

Kinderen beter in taal door typecursus?

​Het zou goed zijn als kinderen op de basisschool al leren blindtypen. Er zijn basisschoolleerlingen, die dat al doen en volgen thuis of soms op school een typecursus. Goed leren typen is niet alleen erg handig, maar kinderen blijken er ook nog eens beter in taal door te worden.
In een onderzoek van Nijmeegse onderwijskundigen is vastgesteld dat kinderen die een typecursus volgen veel minder spelling- en opstelfouten maken dan kinderen die niet hebben leren typen. 234 basisschoolleerlingen uit de groepen 6,7 en 8 deden mee aan dit onderzoek. Zij maakten voor de typecursus een dictee en ze schreven een opstel, om zo hun taalvaardigheid op de computer te kunnen bepalen.

Na de typecursus scoorde de 234 basisschoolleerlingen significant beter.

Leren van typecursus

Volgens de onderzoekers zijn er twee redenen waarom kinderen die een typecursus hebben gedaan beter scoren op taal. De eerste is dat hun taalvaardigheid daadwerkelijk vooruit is gegaan, doordat ze tijdens het typen veel ervaring hebben opgedaan met taal en spelling. De tweede reden ligt meer bij de opgedane typevaardigheid. Nu de kinderen hun aandacht niet meer primair bij het typeproces hoeven te houden (“O jee, waar zit die letter ook alweer op het toetsenbord?”), kunnen ze hun aandacht op de inhoud richten.

Blind typen op school

De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat basisscholen systematisch aandacht gaan besteden aan blind typen. Kinderen die een typecursus hebben gevolgd, zijn taalvaardiger en in het voordeel, volgens hoofdonderzoekster Henny van der Meijden van de Radboud Universiteit Nijmegen. Van der Meijden wil graag dat meer kinderen blind gaan typen. Belangrijk is de begeleiding bij een typecursus. Op deze leeftijd kun je niet verwachten dat zij dit zonder begeleiding doen. “Maar zo’n cursus kost meestal geld”, vertelt ze.

Bekijk hier de mogelijkheden bij TypeApp voor basisschool leerlingen.