Klassikale typecursus

De lesopdrachten zijn voor in de les. Het huiswerk opent nadat alle schoolopdrachten zijn afgerond.

Nee, in de vakanties worden geen extra lesweken opengesteld. Dit betekent dan dat je meer tijd hebt om je huiswerk af te maken. Eventueel extra oefenen/herhalen mag natuurlijk altijd.

Mis je een keer een klassikale les door ziekte of om een andere reden?

Geen enkel probleem. Bij elk level is een instructievideo beschikbaar. In deze video-instructie worden de nieuwe letters en/of tekens uitgelegd. 

TypeApp heeft een aangepast programma voor zowel links- als rechtshandigen. Ook als 1-handige kun je zeker wel leren blindtypen. Wat geldt voor 10 vingers geldt net zo voor een kleiner aantal vingers: je leert beter en sneller te typen. Extra hulpmiddelen zijn niet nodig. Je leert wegwijs te worden op je eigen normale keyboard in de TypeApp. Iedere 1-handige is uniek en wij kijken per leerling wat haalbaar is.
Direct na afloop van het examen weten cursisten of zij zijn geslaagd voor het examen. De leerlingen krijgen het behaalde diploma mee.

Bij de klassikale cursus moet er minimaal 100 aanslagen per minuut worden getypt met een maximaal foutpercentage van 0,75%.

Het examen duurt een half uur. Je krijgt uitleg en er worden twee teksten van 7 minuten getypt. Het is niet handig wanneer ouders staan te wachten. Dit geeft extra druk voor de cursisten.

Bij het examen type je twee teksten van 7 minuten. Om te slagen voor je diploma moet minimaal één van de twee teksten voldoen aan de minimale norm. De beste van de twee telt voor je resultaat.

Mocht een leerling na het afronden van het examen niet geslaagd zijn, is er de mogelijkheid om binnen de jaarlicentie te blijven oefenen en herexamen te doen.

Computerinstellingen en apparatuur

De TypeApp is compatible met Google Chrome, laatste versie, Internet Explorer 10 en hoger, Mozilla Firefox, laatste versie, Safari, Indien de gebruiker één van deze browsers gebruikt, dan is de TypeApp toegankelijk op zowel PC als MAC, ongeacht besturingssysteem. Taal/toetsenbordinstelling
PC – Verenigde Staten Internationaal.

MAC – Verenigde Staten Internationaal-PC

Chromebook – Verenigde Staten Internationaal-PC

Op een tablet of de iPad werkt de TypeApp niet.

Covid-19

TypeApp past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Ici.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte—Besmettelijkheid.

De leerlingen van de typecursus zijn van de groepen 6,7 en 8.

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:

·     Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);

·     Het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten, passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten)

·     Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar de typeles als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: Ici.rivm.nl/leefregels

·     Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven de 38 C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.

·     Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar de typeles.

·     Als iemand in het huishouden van de leerling getest is op COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen na het laatste contact met die persoon, thuisblijven.

TypeApp past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende klachten thuisblijven:

  • Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • Verhoging of koorts >38 C.
  • Moeilijk ademen/benauwdheid.
  • Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).
  • Wanneer een personeelslid positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer lesgeven als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur klachtenvrij is.
  • Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven de 38 C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag het personeelslid pas weer lesgeven.

Als iemand in het huishouden van de leerling getest is op COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen na het laatste contact met die persoon, thuisblijven.

Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. Indien er geen vervanging is, kunnen de mogelijkheden van thuisonderwijs door TypeApp worden ingezet. Dit is afhankelijk van de duur van de afwezigheid van de docent.

In het geval van een Lockdown worden klassikale lessen omgezet naar online lessen en zullen nieuwe groepen ook online worden opgestart. De lessen worden door middel van thuisonderwijs door TypeApp verzorgd. TypeApp heeft veel ervaring met het begeleiden op afstand. Het programma Typeapp is daarvoor volledig ingericht met video-instructies en een volgsysteem voor de docent. Zodra de Lockdown wordt opgeheven worden de resterende lessen weer klassikaal hervat.

Oefenen

De TypeApp is een interactief lesprogramma. Ook wel “Serious Game” genaamd. De cursisten krijgen de opdracht om een feest te organiseren. In elk level kunnen zij de benodigde gadgets verdienen: een feestzaal, taart, hapjes, kleding, een DJ etc. In het welkomstpakket zit een handleiding met uitleg.

Het lesprogramma is opgedeeld in 12 lesweken. Elke lesweek (Level) heb je 1 uur les op school. Daarnaast heb je voor 4 dagen huiswerk. Elke huiswerkdag staan er 15 – 20 minuten aan oefeningen voor je klaar.

Als we de leestekens gaan oefenen (Level 9) en de TypeApp rekent dit fout, komt dit meestal door een verkeerde verkeerde instelling van het toetsenbord.

De Taal/toetsenbordinstelling moet zijn;

Op een PC – Verenigde Staten Internationaal.

Op een MAC – Verenigde Staten Internationaal-PC

Op een Chromebook – Verenigde Staten Internationaal-PC

Bij het resultaten overzicht zie je in twee grafieken hoe je vorderingen verlopen. Eén grafiek voor de aanslagen per minuut en één grafiek voor het succespercentage. Tevens is hier te zien hoe het gaat met je huiswerk. Heb je alles af en gaat dit volgens de verwachtingen? Ook kun je bij het resultatenoverzicht zien welke letters je nog moeilijk vindt. Door op deze letters te klikken krijg je extra oefeningen voor deze letters.

Na 11 lesweken is het examen. In de 10e les geven wij een examenadvies en informatie over het examen.

Heb je het examen niet gehaald dan is er na 2 weken de mogelijkheid voor een herexamen. 99% van de cursisten heeft het dan gehaald. Lukt het dan echter nog niet dan is er 2 maanden de tijd om een herexamen in te plannen.

Het leren typen met de TypeApp voor iedereen geschikt.

De Kids-versie is qua uitstraling afgestemd op leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar.

De Youngsters-versie is afgestemd op leerlingen van het voortgezet onderwijs.

De Business-versie is voor volwassenen

Onderwijs

TypeApp is helemaal van deze tijd. De cursus heeft voor de Basisschool een aantrekkelijke gamevorm en voor het Voortgezet Onderwijs een strakke vormgeving.

LEVELS/WEKEN

Elke week starten leerlingen in een nieuw level (er zijn 11 levels). In de TypeApp is in elk level een video-instructie beschikbaar met de uitleg van de nieuwe letters. Aan de hand van deze duidelijke video-instructie kunnen de leerlingen zelfstandig aan het werk. Elk level bestaat uit 5 oefendagen. Oefendag 1 kan op school onder toezicht gemaakt worden en de overige 4 oefendagen zijn dan huiswerk voor thuis.

BEGELEIDING

De begeleiding van de leerling wordt, zoveel mogelijk, door TypeApp gedaan. Wekelijks wordt er door de TypeApp gecontroleerd of leerlingen gestart zijn met het huiswerk en/of ze alles gemaakt hebben. Indien nodig wordt er een e-mailbericht gestuurd om te herinneren aan het huiswerk. Na elk level worden de resultaten van de leerling naar de ouder gestuurd.

DOCENTENACCOUNT

In het docentenaccount kan de docent:
– Leerling gegevens bekijken en aanpassen.
– E-mailberichten sturen naar groep of leerling.
– Resultaten bekijken.
– Presentielijst maken.
– Examenresultaten bekijken.

EXAMEN

De examens worden afgenomen in een aparte examenmodule. De beoordeling en uitslag is volledig geautomatiseerd en niet beïnvloedbaar door leerling of docent. De examens voldoen hierdoor aan de eisen van relevantie, objectiviteit en controleerbaarheid.

WAT KRIJG JE VAN TYPEAPP

– Een waardevol lesprogramma.
– Docentenaccount.
– Handleiding docentenaccount.
– Lesbrieven.
– Telefonische ondersteuning indien nodig.

  • Als naschoolse activiteit
  • Les onder schooltijd met eigen leerkracht
  • Onder begeleiding van een TypeApp docent

TypeApp gelooft in de kracht van persoonlijke begeleiding. Wij maken gebruik van de mogelijkheden van onze online leeromgeving de TypeApp, maar daarnaast wordt elke cursist vanaf het begin van de cursus tot het behalen van het diploma begeleid.

Wij zijn al bijna 30 jaar specialist op het gebied van typecursussen voor kinderen. Bij ons staat het belang van het kind voorop. Met de unieke lesmethode kan elk kind in slechts enkele weken een waardevolle vaardigheid aanleren. Door onze persoonlijke begeleiding krijgt iedere cursist een cursus op maat.

Algemeen

Per e-mailbericht of telefonisch.
In het programma kun je deze gegevens opnieuw aanvragen. Mocht het niet lukken kun je altijd contact opnemen per telefoon of e-mail.

Je kunt je aanmelden via de website www.typeapp.nl voor zowel een online- of klassikale typecursus. Wordt de informatie van TypeApp niet op uw school uitgedeeld,  of wordt er geen typecursus op uw school gegeven, neem dan gerust contact op.

Bij de cursusprijs zit alles inbegrepen. Er worden verder geen bijkomende kosten berekend. De prijs is inclusief examen, diploma, persoonlijke begeleiding, toegang tot een eigen leeromgeving, cursusmaterialen en eventuele extra hulpmiddelen.

Bij de klassikale cursus volgt er een factuur.

Ja, alle aanpassingen die nodig zijn bij dyslexie zijn in het programma verwerkt. De letters kunnen zowel visueel als auditief worden aangeboden, de achtergrond/letterkleur kan worden ingesteld en er is voor een lettertype gekozen waarbij alle letters afwijkend zijn. Ook de letters, die gespiegeld kunnen worden.

Nee, alle aanpassingen zijn verwerkt in het programma. Er zijn geen extra kosten voor een dyslexievariant.
Wij hanteren geen minimale of maximale leeftijd. De lesmethode werkt voor jong en oud. Ook volwassenen volgen de typecursus bij TypeApp. Voor een optimaal resultaat en motivatie zijn er cursussen ontwikkeld voor:

Kids – Basisschool
Youngsters – Voortgezet Onderwijs
Business – Volwassenen

De online leeromgeving werkt via Internet in de meest gebruikte browsers op een PC, Mac of Chromebook.

Op een I-Pad of Tablet werkt de TypeApp niet.

De klassikale lessen zijn gepland op de scholen. Hiervoor zijn vaste startdata gepland. Kijk bij de cursusdata voor de startdata op de verschillende scholen. Staat jouw school er niet bij? Vraag naar de mogelijkheden om de cursus bij jou op school te organiseren.

Ja, elke week ontvangt u een voortgangsrapportage op het door u opgegeven e-mailadres. Met de inloggegevens van de cursist kunt u ook online de resultaten bekijken.

De klassikale cursus duurt 11 weken. Na een positieve afronding van het examen sluit het account na 7 dagen af. Mocht je niet geslaagd zijn, dan kun je dooroefenen in de TypeApp en een afspraak maken voor een herexamen. We spreken hier altijd een maximale tijd voor af.

BTA staat ingeschreven in het Centraal Register kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in dit register betekent dat BTA voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is een gevolg van een kwalitatieve audit van onze organisatie. Uitgangspunten bij deze audit zijn: zorgvuldigheid, kennis, rechtszekerheid en betrouwbaarheid.