De beste Typecursus voor mensen met dyslexie

Voor iedereen met dyslexie is onze lesmethode zeer geschikt. Onze typecursus kan zelfs leiden tot een betere herkenning van het woordbeeld. In een enkel geval is de typesnelheid iets lager. Omdat met TypeApp de basistechniek zeer goed wordt aangeleerd, blijven de grote voordelen van blind typen bestaan. Wetenschappers adviseren juist kinderen met dyslexie vaak om goed te leren blind typen volgens het tienvingersysteem. Simpelweg, omdat het echt resultaat heeft en helpt.

De letters van het toetsenbord worden één voor één blind aangeleerd. Deze oefeningen, waarbij geïsoleerde letterherkenning getraind wordt, vormen een goede zichttraining voor iemand met dyslexie. Ook wordt er aangeleerd de letter blind te vinden op het toetsenbord. Deze intensieve training met letters en woorden kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van het woordbeeld.

Flexibele leercurve

De TypeApp lesmethode kent een flexibele leercurve. Dit houdt in, dat TypeApp speciale typefouten herkent en er speciaal op terugkomt met extra oefeningen. In de loop van de 15 weken haalt de cursist automatisch de tijd in. Uiteindelijk haalt iedereen de standaard hoge eindnorm, zonder meerkosten!

Voor dyslectici zijn in onze lesmethode diverse aanpassingen verwerkt

  • de te typen letters worden aangeboden in een afwijkende kleur en onderstreept;

  • de losse letters worden zowel visueel als auditief aangeboden;

  • een specifiek lettertype, alle letters zijn afwijkend van elkaar, ook als ze gespiegeld of gedraaid worden;

  • geen teksten op papier, zodat niet gependeld hoeft te worden, dit geeft rust en overzicht;

  • verandering van lettergrootte of achtergrondkleur;

  • begeleiding op maat.

Persoonlijke aandacht

Op de achtergrond houdt een ervaren docente alle verrichtingen bij. Per mail kan contact met haar opgenomen worden als er speciale vragen zijn over het verloop van de oefeningen! Vele cursisten met dyslexie hebben met TypeApp zo het begeerde typediploma behaald!

Ja, ik wil ook goed en sneller kunnen typen!

Bekijk de demo
Direct aanmelden
Cursusdata
testimonial icon

Docent: “We zien veel broertjes en zusjes na elkaar de cursus doen.

Dat geeft vertrouwen in de ervaringen van ouders.”

Leerling: “Mijn werkstuk gaat nu makkelijker

en sneller dan eerst.”

Ouder: “Net als autorijden of je zwemdiploma is een typecursus

iets waar je een leven lang plezier van hebt.”