Terug naar artikeloverzicht

TYPECURSUS

 

Schrijven: een superbelangrijke basisvaardigheid. Op de basisschool wordt er veel aandacht aan besteed. Terecht. Typen is een vorm én verlengstuk van schrijven en een onderdeel van digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarom gunnen wij ieder kind schrijfvaardigheid én typevaardigheid, zodat ze de ICT-, taal- en studievaardigheden ontwikkelen, die zo hard nodig zijn in deze digitale wereld.

 

Leerlingen krijgen op school de digitale tools aangereikt: laptops, Chromebooks en tablets. Maar de vaardigheid om met die tools te werken zijn veel belangrijker. Zodra een kind de weg weet op het toetsenbord, leert wat een fijne en gezonde werkhouding is én snel kan werken in programma’s als Google Docs, Word en Online, dan is dat kennis voor het leven. En: het bespaart je kostbare onderwijstijd. De computer als leermiddel en typevaardigheid als leervoorwaarde voor digitale geletterdheid.

De voordelen op een rij

Blind typen bespaart (onderwijs) tijd.

Typevaardigheid is niet alleen handig in het onderwijs, maar ook in het werkveld. Kinderen, die met tien vingers kunnen typen, zijn beter in het beantwoorden van vragen op de computer. Typevaardigheid valt onder Nederlands, ICT-vaardigheden én schrifteducatie: drie vliegen in één klap.

De kwaliteit van TypeApp

TypeApp staat voor kwaliteit. De cursist krijgt de begeleiding waar hij recht op heeft.

 

Bij zowel de klassikale als de online typecursus met begeleiding krijg je individuele begeleiding van vakkundige en enthousiaste vakdocenten. Hierdoor onderscheiden wij ons in kwaliteit.

De TypeApp:

  • Verbetert jouw spelling en woordenschat.
  • Past zich automatisch aan niveau en typesnelheid.
  • Extra ondersteuning bij dyslexie of ander leerprobleem.
  • Persoonlijke begeleiding als het even tegenzit.
  • Uniek score- en rapportagesysteem
  • 98% van de cursisten slaagt in één keer. Direct aanmelden? klik hier www.app.typeapp.nl/register/