Onlangs is door het ministerie van Onderwijs, cultuur en Wetenschappen de basisvaardigheid ‘digitaal geletterd’ toegevoegd. Dit betekent dat in het onderwijs gevraagd wordt aandacht te geven aan het onderwijzen van kinderen in de vaardigheid om je digitaal te kunnen redden in onze maatschappij. De Kinderkoepel in Leeuwarden doet dit onder andere door aandacht te geven aan het goed zoeken op internet, het vergelijken van bronnen, het doen aan waarheidsbevinding en het meedoen aan Mediamasters, in de week van de Mediawijsheid. Tijdens Mediamasters worden verschillende onderwerpen behandeld, waaronder: online gedrag, hoe ga je om met vervelende berichten, veilige accounts en het gebruik van sociale media.

De Kinderkoepel vindt dat naast deze onderwerpen het voor kinderen ook van belang, om op een ergonomische manier achter een computer te zitten en goed te kunnen typen. Het ‘blind’ kunnen typen met gebruik van alle vingers zorgt voor een betere houding en tijdsbesparing bij het maken van werkstukken en opdrachten. Kinderen hebben er hun gehele school- en studieloopbaan profijt van.

Door de samenwerking met TypeApp is het voor de ouders van de leerlingen van de Kinderkoepel mogelijk om hun kind aan te melden voor de typecursus van TypeApp, waarin de kinderen op een goede manier leren typen. De school betaalt hiervoor de kosten en de cursus wordt op school door een docent van TypeApp gegeven. Bij het voltooien van de cursus ontvangen de kinderen, na het behalen van het examen, een officieel typediploma.

Op 20 januari 2023 zijn we met 24 leerlingen gestart.