Over ons

TYPEAPP verzorgt sinds 1996 typecursussen op het gebied van blind typen en computergebruik op haar eigen instituut in Amersfoort of op locatie in heel Nederland. Na veel vragen vanuit België, hebben wij in 2020 onze de TypeApp AZERTY ontwikkeld in de versies AZERTY BE en AZERTY FR. We bieden de cursus nu dus ook aan in België en Frankrijk, zowel in het Nederlands als in het Frans, met gebruik van het AZERTY toetsenbord.

Oprichtster Shirley du Breuil: ‘Ik kreeg ooit zelf een typecursus van mijn ouders. Toen besefte ik het niet zo, maar ik ben ze er nog elke dag dankbaar voor. Ik gun iedereen zo’n ervaring. Misschien is dat wel mijn diepste drijfveer waardoor ik dit vak echt leuk blijf vinden. Een docent Computertypen zette mij eens als invalkracht voor de klas. Ik vond het zo leuk, dat ik alle diploma’s en mijn lesbevoegdheid ben gaan halen. Uiteindelijk heb ik er mijn werk van gemaakt.’

Ze begon als pionier het type-onderwijs te stimuleren op basisscholen. Samen met haar partner Martin du Breuil heeft ze het zakelijke netwerk stevig uitgebreid.
Kwaliteit, betrouwbaarheid en vernieuwing binnen TypeApp zijn belangrijke pijlers.
Inmiddels is het instituut TYPEAPP Amersfoort een graag geziene samenwerkingspartner voor onderwijs en bedrijfsleven, bij wie de door het instituut uitgereikte diploma’s op hoge waarde worden geschat.

Ja, ik wil ook goed en sneller kunnen typen!

Bekijk de demo
Direct aanmelden

Docent: “We zien veel broertjes en zusjes na elkaar de cursus doen.

Dat geeft vertrouwen in de ervaringen van ouders.”

Leerling: “Mijn werkstuk gaat nu makkelijker

en sneller dan eerst.”

Ouder: “Net als autorijden of je zwemdiploma is een typecursus

iets waar je een leven lang plezier van hebt.”